Officials zijn meer dan beste stuurlui aan wal

Het seizoen 2017 is van start gegaan. Na een spectaculaire start in Arnhem waren de afgelopen twee weekenden het NK MD in Nieuwkoop, het NK duathlon lang, de 1eDivisie en de Schuiteman 2eDivisie Noord in Almere het strijdtoneel. Het begint bijna op een traditie te lijken dat na de eerste wedstrijden (Nieuwkoop heeft in 2016 onder dezelfde publiciteitsgolf “geleden”) de discussie gaat over het optreden van de officials tijdens deze wedstrijden. Zonder op specifieke voorbeelden tijdens genoemde wedstrijden in te willen gaan, geeft de Werkgroep Wedstrijdofficials onderstaand een beschrijving van de werkwijze en randvoorwaarden die door officials gebezigd worden tijdens een wedstrijd.

 

“Stayeren is valsspelen”

Anders dan een van de scribenten veronderstelde hebben de officials deze winter niet bij elkaar gezeten en uitgesproken dat zij heel zichtbaar de regels gaan handhaven. In 2016 heeft de NTB de (anti-)stayer campagne gestart met als motto “Stayeren is valsspelen”. Deze campagne vond haar basis oa in de vele opmerkingen die bij de NTB binnen kwamen over stayeren en sportiviteit. De campagne is door atleten én officials omarmd en heeft zijn vervolg gekregen in 2017.

249261 officials 3c345e original 1496489787

Toch lijkt de werkwijze van de officials af te wijken van die van vorige jaren en dat heeft te maken met de invoering van de blauwe kaart. Deze kaart was al in gebruik binnen draft-illegal wedstrijden binnen ETU/ITU. Met het verdwijnen van de stop&go uit het ITU reglement (op het parkoers) werd het noodzakelijk het gebruik van de blauwe kaart breder te introduceren. Een van de gevolgen was verder dat door organisatoren op het parkoers voorzien moest worden in een penaltybox. Hierover zijn atleten (onder andere via het bondsmagazine Transition “(online en digitaal) en de NTB-nieuwsbrief, en voor de Divisieteams ook via de nieuwsbrieven en de teamcaptains-nieuwsbrieven vanuit de Teamcompetities), organisatoren (brief) en officials (brief) geïnformeerd. Omdat de straffen die voor overtredingen gelden reglementair bepaald zijn is het verschil in toepassen van de stop&go van de baan: voor een stayerovertreding op midden- en lange afstand geldt een tijdstraf van 5 min in de penaltybox.

 

NTB-reglement

Officials hebben als basis voor hun optreden het NTB-reglement. Het NTB-reglement volgt op zijn beurt het internationale ITU-reglement; alleen voor heel uitzonderlijke gevallen (voorbeeld: de Nederlandse wintertriathlons) worden daar uitzonderingen op gemaakt. Het optreden van de officials in 2017 wijkt dan ook niet af van het optreden in 2016, zij het op basis van deels aangepaste regels (zie hierboven).

 

Aanvullende regels

Omstandigheden bij een bepaalde wedstrijd maken het soms noodzakelijk om regels (en/of de uitleg van regels) te verscherpen of verengen. Dit kan zijn omdat het parkoers dit eist of omdat het aanscherpen van de regels eventuele verwarring bij deelnemers kan voorkomen. Een dergelijke aanpassing ten opzichte van het wedstrijdreglement kan zowel vanuit de wedstrijdorganisatie, vanuit de organisatie van de NTB of op initiatief van de NTB gedelegeerde (“NG”; blauwe hes) gedaan worden. Voorwaarde is dat dit tijdig gepubliceerd wordt, waarbij in uitzonderlijke gevallen tijdens de (captains- en/of atleten-) briefing nog aanpassingen bekend kunnen worden gemaakt.

Werkwijze

Tijdens de officialbriefing voorafgaand aan iedere wedstrijd wordt de werkwijze van het officialteam gedurende de betreffende wedstrijd doorgesproken. Daarbij gaat het dan ook over de wijze van interpreteren van eventuele bijzonderheden en de wijze van optreden. Dit speelde bijvoorbeeld tijdens de divisiewedstrijd in Almere: het overschrijden van de middenstreep.

 

Het spreekt daarnaast voor zich dat er verschil in handhaven kan ontstaan door het niveau van de wedstrijd: tijdens een eredivisiewedstrijd zal er stringenter gehandhaafd worden dan tijdens een wedstrijd die een meer recreatief karakter heeft. Ook dit wordt besproken tijdens de briefing.

 

Verantwoordelijkheid atleet

De rol die een official op zich neemt (en dat is niet alleen maar een dankbare) is het handhaven van de regels met in achtneming van het gestelde in bovenstaande paragraaf. Van een atleet mag echter verwacht worden dat hij de regels kent en dat hij deze nakomt. Dat in het heetst van de strijd de grenzen opgezocht wordt is duidelijk. Daarmee accepteert een atleet echter dat hij een risico loopt, uiteenlopend van een tijdstraf tot en met diskwalificatie. Primair ligt de verantwoordelijkheid te zorgen dat de regels niet overschreden worden dan ook bij de atleet zelf. Juist dit punt was het punt dat de campagne ‘Stayeren = Valsspelen’ probeert te maken.

 

Oordeel official onjuist?

Het kan natuurlijk voorkomen dat een atleet het niet eens is met een official. Of dat duidelijk is dat de official bij zijn beoordeling iets over het hoofd heeft gezien. Er zijn dan 2 mogelijkheden: de official (veelal de wedstrijdleider: groene hes) wordt gevraagd om uitleg, óf de atleet gaat in protest tegen de toegekende straf.

Als er twijfels zijn over een beoordeling of een toegekende straf is het raadzaam (ook indien er alleen uitleg aan de wedstrijdleider (of betreffende official) gevraagd gaat worden) om binnen 5 minuten na binnenkomst over de finish bij de wedstrijdleider aan te geven dat je overweegt om in protest te gaan. Op die manier creëer je tijd om met de wedstrijdleider te overleggen (het protest moet nl binnen 15 min na melding van het in protest gaan daadwerkelijk ingediend worden) over de toegekende straf.

249262 officials%202 9a87c0 large 1496489787

Indien je na de uitleg van de wedstrijdleider nog steeds van mening bent dat er onjuist gehandeld is kun je in protest gaan door het indienen van een protestformulier en het betalen van € 50. Wordt een atleet in het gelijkgesteld dan wordt eventueel de uitslag aangepast en ontvang hij/zij de betaalde € 50 retour.

 

Consistentie werkwijze officials

Jureren is mensenwerk en dat maakt dat er mogelijkheden zijn dat er niet altijd consistent gewerkt wordt. Door het juiste framework (reglement, kennis van aanvullende regels, interpretatie van voorgaande door de NG en een goede officialbriefing vooraf) te hanteren wordt voorkomen dat er grote verschillen in het optreden van officials opstaan. Als dit toch gebeurt dan kan dit gecorrigeerd worden. Verwacht mag dan ook worden dat tijdens (ongeveer) vergelijkbare wedstrijden op dezelfde wijze wordt opgetreden door officials.

Oproep: stuurlui kom aan boord

Degenen die kritiek hebben op het functioneren van officials, willen we als Werkgroep Wedstrijdofficials graag de volgende uitdaging voorleggen: word official en ervaar zèlf hoe lastig het is om het bovenstaande goed uit te voeren. Binnen de NTB zitten we te springen om goede officials. Stuurman aan wal zijn is gemakkelijk, en we willen de kritikasters graag uitnodigen om zelf te ervaren hoe het is, dan wel aan te tonen hoe het anders en beter kan, maar in beide gevallen een actieve bijdrage leveren aan het bewaken van (onder andere) fair play in onze sport.

 

Vragen, opmerkingen of aanmelden voor een officialcursus? Mail naar officials@triathlonbond.nl

Over Nederlandse Triathlon Bond

De persvoorlichter voorziet media van informatie en behandelt verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal. De persvoorlichter is bereikbaar via telefoonnummer 085- 070 1800 of per e-mail via persvoorlichter@triathlonbond.nl.

NTB
De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) is opgericht in 1987 en behartigt de belangen van alle deelnemers en organisatoren van combiduursporten. Namens haar ruim 30.000 leden is zij aangesloten bij NOC*NSF, de ETU en de ITU. Transition Magazine is het visitekaartje van de triathlon- en duathlonsport. Op de site www.transition.nl vinden liefhebbers doorlopend nieuwe inspiratie.

berichten